Vi erbjuder

Vi, Hans Wilhelm Löwgren och Birgitta Ingridsdotter, erbjuder våra tjänster som borgerliga begravningsförrättare och/eller som medverkande vid begravning, både kyrklig och borgerlig, samt vid minnesstund.

 Hans Wilhelm och Birgitta kan bokas tillsammans eller var för sig.

 /solnedgang.jpg